Tìm gia sư dạy kèm môn Toán Lớp 8 tại Chợ chàng sơn, Thạch Thất

Mã Lớp: 1011
Đã giao
19/06/2021

Tìm gia sư dạy kèm môn Toán Lớp 8 tại Chợ chàng sơn, Thạch Thất, Hà Nội, học sinh nữ

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 40% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Chợ chàng sơn, Thạch Thất, Hà Nội

học sinh lớp 7 lên 8, hổng kiến thức


Top