Tìm gia sư dạy kèm môn Toán Lớp 5 tại Xuân La, Tây Hồ

Mã Lớp: 2881
Đã giao
25/06/2022

Tìm gia sư dạy kèm môn Toán Lớp 5 tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, học sinh nữ

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 250,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: từ 5_8h các chiều tối trừ chủ nhật

Số buổi/tuần: 2 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

dạy 2 bạn cùng lúc, cần nữ gia sư sư phạm Toan


Top