Tìm gia sư dạy kèm môn Toán Lớp 12 tại ngõ 4 ngách 6 xóm Giữa Thôn Thanh Oai xã Hữu Hòa Thanh Trì, từ cầu Tó vào hơn 1km, Thanh Trì

Mã Lớp: 6962
Đã giao
21/06/2024

Tìm gia sư dạy kèm môn Toán Lớp 12 tại ngõ 4 ngách 6 xóm Giữa Thôn Thanh Oai xã Hữu Hòa Thanh Trì, từ cầu Tó vào hơn 1km, Thanh Trì, Hà Nội, học sinh nam, học trường tư do, học lực Khá, mục tiêu nắm kiến thức để thi đại học

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 250,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: 2 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: ngõ 4 ngách 6 xóm Giữa Thôn Thanh Oai xã Hữu Hòa Thanh Trì, từ cầu Tó vào hơn 1km, Thanh Trì, Hà Nội


Top