Tìm gia sư dạy kèm môn Toán Lớp 12 online

Mã Lớp: 1476
Đã giao
10/09/2021

Tìm gia sư dạy kèm môn Toán Lớp 12 online, học sinh nữ, học lực Trung bình

Hình thức học: Online

Học phí: 180,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: 2,4,6 từ 6h

Số buổi/tuần: 3 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

2 đến 3 buổi


Top