Tìm gia sư dạy kèm môn Toán Lớp 11 online

Mã Lớp: 1754
Đã giao
19/10/2021

Tìm gia sư dạy kèm môn Toán Lớp 11 online, học sinh nữ, học lực Trung bình, mục tiêu củng cố kiến thức

Hình thức học: Online

Học phí: 180,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: tối 3,4,7

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online


Top