Tìm gia sư dạy kèm môn Toán Lớp 11 online

Mã Lớp: 1498
Đã giao
14/09/2021

Tìm gia sư dạy kèm môn Toán Lớp 11 online, học sinh nam, học lực Khá

Hình thức học: Online

Học phí: 150,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 40% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: rảnh sáng t4

Số buổi/tuần: 1 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Sinh viên

Địa chỉ: Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Hà Nội

Học sinh đang học THPT Cầu Giấy, đang lơ mơ phần đại số


Top