Tìm gia sư dạy kèm môn Toán Lớp 10 online

Mã Lớp: 6416
Đã giao
02/04/2024

Tìm gia sư dạy kèm môn Toán Lớp 10 online, học sinh nam, học trường Tự do, học lực Trung bình, mục tiêu trước mắt đạt 7đ lớp 10, sau này dự định thi khối D01

Hình thức học: Online

Học phí: 150,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: sáng các ngày thứ 2, thứ 4 , thứ 6, ,thứ 7; tối: thứ 4 (20h-22h) , thứ 5 (18h-20h) , chủ nhật cả tối

Số buổi/tuần: 3 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Hưng Yên


Top