Tìm gia sư dạy kèm môn Toán cao cấp Tự do tại online

Mã Lớp: 1996
Đã giao
25/11/2021

Tìm gia sư dạy kèm môn Toán cao cấp Tự do tại online, Online, học sinh nữ

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 300,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: 1 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online

Sv năm nhất ĐH thương mại; 27/12 thi


Top