Tìm gia sư dạy kèm môn Tin học văn phòng Tự do tại gần Túy Loan, Hoà Vang

Mã Lớp: 5635
Đã giao
04/12/2023

Tìm gia sư dạy kèm môn Tin học văn phòng Tự do tại gần Túy Loan, Hoà Vang, Đà Nẵng, học sinh nữ, học trường Tự do, học lực Mất gốc, mục tiêu khá

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 20% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: gần Túy Loan, Hoà Vang, Đà Nẵng


Top