Tìm gia sư dạy kèm môn Tin học văn phòng Tự do online

Mã Lớp: 942
Đã giao
10/06/2021

Tìm gia sư dạy kèm môn Tin học văn phòng Tự do online, học sinh nữ

Hình thức học: Online

Học phí: 180,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 20% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: học 5b

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online


Top