Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Ý (Italia) Tự do online

Mã Lớp: 6016
Chưa giao
03/02/2024

Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Ý (Italia) Tự do online, học sinh nam, học trường Tự do, học Cơ bản, mục tiêu giao tiếp được bằng tiếng Ý

Hình thức học: Online

Học phí: 300,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: 8-9.30pm, lịch trao đổi

Số buổi/tuần: 1 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online

HV đang học A2


Top