Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Việt cho người Nhật Tự do tại học tại quán cà phê quanh Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mã Lớp: 4569
Chưa giao
25/05/2023

Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Việt cho người Nhật Tự do tại học tại quán cà phê quanh Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội, học sinh nam, học Từ đầu

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 400,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: linh động

Số buổi/tuần: 3 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: học tại quán cà phê quanh Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội

Hv nam, 32 tuổi. Gia sư có N2 trở lên


Top