Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Việt cho người Hàn Tự do tại Lê Độ, Thanh Khê

Mã Lớp: 6885
Đã giao
10/06/2024

Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Việt cho người Hàn Tự do tại Lê Độ, Thanh Khê, Đà Nẵng, học sinh nam, học trường Tự do, học lực Yếu, mục tiêu khá

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 25% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Lê Độ, Thanh Khê, Đà Nẵng


Top