Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Trung Tự do tại Đường 3 tháng 2, Hải Châu

Mã Lớp: 6128
Đã giao
27/02/2024

Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Trung Tự do tại Đường 3 tháng 2, Hải Châu, Đà Nẵng, học sinh nam, học trường Tự do, học lực Mất gốc, mục tiêu khá

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: 3 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Đường 3 tháng 2, Hải Châu, Đà Nẵng

có kinh nghiệm dạy nhóm 3 học viên


Top