Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Trung Tự do online

Mã Lớp: 2737
Đã giao
24/05/2022

Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Trung Tự do online, học sinh nam

Hình thức học: Online

Học phí: 200,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: 3 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Online

Học từ đầu, rảnh sau 19h


Top