Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Tây Ban Nha Tự do tại 23 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy

Mã Lớp: 4336
Đã giao
02/04/2023

Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Tây Ban Nha Tự do tại 23 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội, học sinh nam, học Từ đầu, mục tiêu giao tiếp

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 250,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: sắp xếp

Số buổi/tuần: 3 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: 23 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội


Top