Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Nhật chứng chỉ N1 Tự do tại Thanh Vinh 3, Sơn Trà

Mã Lớp: 6695
Đã giao
15/05/2024

Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Nhật chứng chỉ N1 Tự do tại Thanh Vinh 3, Sơn Trà, Đà Nẵng, học sinh nữ, học trường Tự do, học lực Khá, mục tiêu giỏi

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 25% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Thanh Vinh 3, Sơn Trà, Đà Nẵng


Top