Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Hàn Tự do tại Âu Cơ, Liên Chiểu

Mã Lớp: 6693
Đã giao
15/05/2024

Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Hàn Tự do tại Âu Cơ, Liên Chiểu, Đà Nẵng, học sinh nữ, học trường Tự do, học lực Mất gốc, mục tiêu khá

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Âu Cơ, Liên Chiểu, Đà Nẵng


Top