Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Hàn Tự do online

Mã Lớp: 2490
Đã giao
24/03/2022

Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Hàn Tự do online, học sinh nữ

Hình thức học: Online

Học phí: 500,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online, Hồ Chí Minh

2 học viên học, mục tiêu để đi du lịch


Top