Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Hàn Lớp 9 online

Mã Lớp: 1480
Đã giao
11/09/2021

Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Hàn Lớp 9 online, học sinh nữ, học Nâng cao, mục tiêu cao cấp 5 tiếng hàn tổng hợp đến hết tháng 5

Hình thức học: Online

Học phí: 250,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: 2 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online


Top