Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Đức Tự do tại Tôn Đản, Cẩm Lệ

Mã Lớp: 7074
Chưa giao
06/07/2024

Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Đức Tự do tại Tôn Đản, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, học sinh nữ, học trường Tự do, học lực Yếu, mục tiêu khá

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 25% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Tôn Đản, Cẩm Lệ, Đà Nẵng


Top