Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Đức chứng chỉ B1 Tự do online

Mã Lớp: 3103
Đã giao
05/08/2022

Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Đức chứng chỉ B1 Tự do online, học sinh nữ

Hình thức học: Online

Học phí: 300,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online, Hồ Chí Minh


Top