Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Anh Lớp 9 tại Kiến Hưng, Hà Đông

Mã Lớp: 4258
Đã giao
18/03/2023

Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Anh Lớp 9 tại Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội, học sinh nam, học lực Giỏi, mục tiêu ôn kèm cấp

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 200,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: tối trong tuần (trừ tối 9)

Số buổi/tuần: 1 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Lớp đã giao cho gia sư Trần Hương Giang -


Top