Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Anh Lớp 8 tại Đóng Đa, Hải Châu

Mã Lớp: 6969
Đã giao
23/06/2024

Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Anh Lớp 8 tại Đóng Đa, Hải Châu, Đà Nẵng, học sinh nam, học trường Lê Lợi, học lực Trung bình khá, mục tiêu giỏi

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Đóng Đa, Hải Châu, Đà Nẵng

Gs gia sư đã tốt nghiệp Đại học Ngoại Ngữ có phương pháp dạy giỏi,linh hoạt


Top