Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Anh Lớp 7 tại khu nhà công vụ trường sĩ quan chính trị, Xã Thạch Hòa, Thạch Thất

Mã Lớp: 6925
Đã giao
18/06/2024

Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Anh Lớp 7 tại khu nhà công vụ trường sĩ quan chính trị, Xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội, học sinh nữ, học trường Tự do, học Cơ bản, mục tiêu nắm kiến thức theo sgk

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 150,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: hè nên rảnh nhiều

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: khu nhà công vụ trường sĩ quan chính trị, Xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội


Top