Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Anh Lớp 12 tại ngã tư sở

Mã Lớp: 3968
Đã giao
03/02/2023

Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Anh Lớp 12 tại ngã tư sở, Hà Nội, học sinh nữ

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 200,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: 1 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: ngã tư sở, Hà Nội

học cơ bản để thi tn


Top