Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Anh Lớp 11 tại Trung Hòa Nhân Chính

Mã Lớp: 4570
Đã giao
26/05/2023

Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Anh Lớp 11 tại Trung Hòa Nhân Chính, học sinh nam, học lực Trung bình, mục tiêu củng cố kiến thức để học sinh không quên kiến thức trong hè

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 180,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: hè nên thời gian linh động

Số buổi/tuần: 2 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Trung Hòa Nhân Chính


Top