Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Anh Lớp 10 tại Vinhome rivershine Long Biên, Long Biên

Mã Lớp: 2227
Đã giao
13/01/2022

Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Anh Lớp 10 tại Vinhome rivershine Long Biên, Long Biên, Hà Nội, học sinh nam

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 250,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: 2 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Vinhome rivershine Long Biên, Long Biên, Hà Nội

Học sinh học trường Vin


Top