Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Anh giao tiếp Lớp 3 online

Mã Lớp: 1509
Đã giao
17/09/2021

Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Anh giao tiếp Lớp 3 online, học sinh nữ

Hình thức học: Online

Học phí: 200,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: ban ngay t7 và chủ nhật

Số buổi/tuần: 2 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online, Hà Nội

Yêu cầu gv giọng chuẩn, nói tốt, Có chứng chỉ ielts toelf. online lâu dài


Top