Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Anh chứng chỉ B1 Tự do tại giáp nhất - Thanh Xuân

Mã Lớp: 2858
Đã giao
23/06/2022

Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Anh chứng chỉ B1 Tự do tại giáp nhất - Thanh Xuân, Hà Nội, học sinh nữ

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 300,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: 4h chiều thứ 7 hàng tuần

Số buổi/tuần: 1 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: giáp nhất - Thanh Xuân, Hà Nội

học theo giáo trình "Tiếng Anh cho người bắt đầu" và giáo trình "B1" của học viên.


Top