Tìm gia sư dạy kèm môn Ngữ văn Lớp 9 tại online

Mã Lớp: 1161
Đã giao
01/07/2021

Tìm gia sư dạy kèm môn Ngữ văn Lớp 9 tại online, Hà Nội, học sinh nữ, học lực Khá, mục tiêu thi chuyên

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 150,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 40% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Trừ sáng thứ 3,5 chiều thứ 6 và tối thứ 5 và chủ nhật

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online, Hà Nội


Top