Tìm gia sư dạy kèm môn Ngữ văn Lớp 8 tại Lạng Sơn

Mã Lớp: 1279
Đã giao
17/07/2021

Tìm gia sư dạy kèm môn Ngữ văn Lớp 8 tại Lạng Sơn, Online, học sinh nữ

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 200,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 40% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Lạng Sơn


Top