Tìm gia sư dạy kèm môn Ngữ văn Lớp 11 tại cầu Rồng

Mã Lớp: 4285
Đã giao
24/03/2023

Tìm gia sư dạy kèm môn Ngữ văn Lớp 11 tại cầu Rồng, Đà Nẵng, học sinh nam

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: 2 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: cầu Rồng, Đà Nẵng


Top