Tìm gia sư dạy kèm môn Nghệ thuật khác Lớp 12 online

Mã Lớp: 1500
Đã giao
15/09/2021

Tìm gia sư dạy kèm môn Nghệ thuật khác Lớp 12 online, học sinh nam

Hình thức học: Online

Học phí: 250,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (1260 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online


Top