Tìm gia sư dạy kèm môn Môn khác Tự do online

Mã Lớp: 2041
Đã giao
02/12/2021

Tìm gia sư dạy kèm môn Môn khác Tự do online, học sinh nữ

Hình thức học: Online

Học phí: 300,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: 17h trở đi

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: ngô mây, Qui Nhơn, Bình Định

cần gia sư môn phân tích định lượng trong quản trị.
file gt: https://drive.google.com/file/d/1Cfmf75MXD0d1hL-Uo-575n-c7veJ7z9K/view?fbclid=IwAR1C1TXAjPyUcc8VFoAOlulE98WwwG7xBq2ayLcINGoF11FVYsP26B7aJSE


Top