Tìm gia sư dạy kèm môn Luyện chữ đẹp Lớp 2 tại Ngọc Lâm, Long Biên

Mã Lớp: 2050
Đã giao
04/12/2021

Tìm gia sư dạy kèm môn Luyện chữ đẹp Lớp 2 tại Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, học sinh nữ

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 150,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội


Top