Tìm gia sư dạy kèm môn Lập trình SQL Tự do online

Mã Lớp: 1512
Đã giao
17/09/2021

Tìm gia sư dạy kèm môn Lập trình SQL Tự do online, học sinh nam

Hình thức học: Online

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online, Hà Nội

Lớp Free
HV đang ở nước ngoài, cần tìm để dạy và làm bài tập


Top