Tìm gia sư dạy kèm môn Lập trình Python Tự do online

Mã Lớp: 1534
Đã giao
21/09/2021

Tìm gia sư dạy kèm môn Lập trình Python Tự do online, học sinh nữ, học Cơ bản, mục tiêu HV đã học xong lớp cơ bản của python, cần học lớp nâng cao hơn, chuyên phân tích data từ các format khác nhau như txt,html,csv,xml, json bằng python

Hình thức học: Online

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: HV ở Mỹ chênh 12h so với VN, học được sáng/tối

Số buổi/tuần: 2 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online


Top