Tìm gia sư dạy kèm môn Lập trình Python Tự do online

Mã Lớp: 1495
Đã giao
13/09/2021

Tìm gia sư dạy kèm môn Lập trình Python Tự do online, học sinh nữ

Hình thức học: Online

Học phí: 300,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Hà Nội


Top