Tìm gia sư dạy kèm môn Kinh Tế Vi Mô Tự do online

Mã Lớp: 4256
Đã giao
17/03/2023

Tìm gia sư dạy kèm môn Kinh Tế Vi Mô Tự do online, học sinh nữ, học lực Trung bình

Hình thức học: Online

Học phí: 500,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 1,000,000 VNĐ (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Tất cả các ngày trong tuần từ 4h chiều trở đi

Số buổi/tuần: 2 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online, Hồ Chí Minh

Lớp học bằng tiếng anh
Lớp Free


Top