Tìm gia sư dạy kèm môn Hóa Tự do tại online

Mã Lớp: 1330
Đã giao
03/08/2021

Tìm gia sư dạy kèm môn Hóa Tự do tại online, Hà Nội, học sinh nữ

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 500,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 40% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online


Top