Tìm gia sư dạy kèm môn Hóa Tự do tại K Tân Triều

Mã Lớp: 612
Đã giao
04/06/2021

Tìm gia sư dạy kèm môn Hóa Tự do tại K Tân Triều, Hà Nội, học sinh nam

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 40% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: K Tân Triều, Hà Nội


Top