Tìm gia sư dạy kèm môn Hóa Lớp 9 online

Mã Lớp: 1425
Đã giao
28/08/2021

Tìm gia sư dạy kèm môn Hóa Lớp 9 online, học sinh nam, học lực Giỏi, mục tiêu chuyên hóa

Hình thức học: Online

Học phí: 350,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: 1 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online, Hà Nội


Top