Tìm gia sư dạy kèm môn Hóa Lớp 11 tại kđt Xa La - có thể tới chỗ gia sư học nếu như gia sư k di chuyển được tới nhà hs

Mã Lớp: 1070
Đã giao
21/06/2021

Tìm gia sư dạy kèm môn Hóa Lớp 11 tại kđt Xa La - có thể tới chỗ gia sư học nếu như gia sư k di chuyển được tới nhà hs, Hà Nội, học sinh nữ

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 40% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: kđt Xa La, Hà Nội


Top