Tìm gia sư dạy kèm môn Hóa Lớp 11 tại 11/555 Kim mã

Mã Lớp: 295
Đã giao
25/05/2021

Tìm gia sư dạy kèm môn Hóa Lớp 11 tại 11/555 Kim mã, Hà Nội, học sinh nữ, học lực Trung bình

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 40% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: 2 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: 555 Kim mã, Hà Nội


Top