Tìm gia sư dạy kèm môn Hóa Lớp 10 tại online

Mã Lớp: 1129
Đã giao
25/06/2021

Tìm gia sư dạy kèm môn Hóa Lớp 10 tại online, Online, học sinh nam, học lực Giỏi, mục tiêu tổng hợp kiến thức dạy theo chuyên đề và có các mẹo giải, đưa ra phương pháp học Hoá

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 300,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 40% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: 2 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online


Top