Tìm gia sư dạy kèm môn Dạy Toán bằng Tiếng Anh Tự do online

Mã Lớp: 6967
Đã giao
22/06/2024

Tìm gia sư dạy kèm môn Dạy Toán bằng Tiếng Anh Tự do online, học sinh nữ, học trường Đại học, học Cơ bản, mục tiêu Củng cố thêm 1 số kiến thức, nửa tháng nữa thi

Hình thức học: Online

Học phí: 300,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 300,000 VNĐ (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: thứ 3 và 5

Số buổi/tuần: 2 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online, Hà Nội

cần gia sư dạy bằng tiếng Việt, giáo trình bằng tiếng Anh cho 2 môn mathematics for engineering và Caculus
ib Zalo 0966042043 để xem giáo trình
Phí nhận lớp 300k, thu sau khi nhận lương


Top