Tìm gia sư dạy kèm môn Dạy Toán bằng Tiếng Anh Lớp 9 tại Thanh Bình, Hải Châu

Mã Lớp: 6505
Đã giao
13/04/2024

Tìm gia sư dạy kèm môn Dạy Toán bằng Tiếng Anh Lớp 9 tại Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng, học sinh nam, học trường Tự do, học lực Trung bình khá, mục tiêu giỏi

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng


Top