Tìm gia sư dạy kèm môn Dạy Toán bằng Tiếng Anh Lớp 9 online

Mã Lớp: 3165
Đã giao
17/08/2022

Tìm gia sư dạy kèm môn Dạy Toán bằng Tiếng Anh Lớp 9 online, học sinh nữ

Hình thức học: Online

Học phí: 300,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Singapore

hs mới từ việt sang Singapore học


Top