Tìm gia sư dạy kèm môn Dạy Hóa bằng Tiếng Anh Tự do tại online

Mã Lớp: 557
Đã giao
02/06/2021

Tìm gia sư dạy kèm môn Dạy Hóa bằng Tiếng Anh Tự do tại online, Online, học sinh nữ

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 40% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: 1 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online


Top